Wergea bloeit!

Inleiding over duurzame landbouw en de invloed van de consument daarop.

Evenals vorig jaar is er ook dit jaar van 17 t/m 23 juni 2024 een Bloeiweek.
Een week lang waarin verenigingen, bedrijven en werkgroepen uit het dorp de verbinding zoeken om samen een week vol activiteiten te organiseren. En dit keer ook met de Raad van Kerken. Wergea Bloeit gaat over samen plezier maken, gezonder leven in balans met natuur en de aarde, bewegen, gezond eten, muziek en kunst en nog veel meer. Dit sluit natuurlijk helemaal aan bij de opgave die wij als kerken hebben om als goede rentmeesters voor onze aarde te zorgen. Om hier concreet invulling aan te geven hebben wij een mooi programma bedacht dat hierbij goed aansluit. Wij hebben Bertus Buizer (buizeradvies.nl) bereid gevonden om, vanuit zijn expertise als landbouwkundig adviseur duurzame landbouw een inleiding te geven over duurzame landbouw en over de invloed van de consument daarop.

Op dinsdag 18 juni zal in De Frissel te Wergea (Kerkbuurt 10) tussen 20.00 uur en 21.30 uur deze avond plaatsvinden met de titel:
‘Hoe zorgen we als consument met onze voedselconsumptie goed voor onszelf, voor de leefomgeving en voor de aarde?’

Hierin gaat Bertus in op, wat duurzame (bijvoorbeeld biologische) landbouw is. Bertus zal in een korte presentatie aangeven waarom transitie naar een meer duurzame landbouw nodig is. Daarbij zal hij met de zaal in gesprek gaan over welke rol wij als consument hierin kunnen spelen. Hoe weten we welk effect onze consumptie heeft op onszelf, de boeren, de bodem, de biodiversiteit, het klimaat en de toekomstige generaties? Kortom: hoe zorgen we met onze consumptie en leefstijl goed voor onszelf, voor de leefomgeving en voor de aarde?

Het belooft een inspirerende avond te worden waar we u allen van harte voor uitnodigen!

Meer informatie over de gehele Bloeiweek kunt u vinden op: Wergea.bloeit.frl

Wij zien jullie graag!

Raad van Kerken Wergea/ Warten/ Warstiens

Je bekijkt nu Wergea bloeit!
Duurzaam consumeren - Foto: wergea.bloeit.frl