Enquête onder boeren in Friesland

in het licht van de maatschappelijke opgaven

In deze aanhoudende onzekere tijd laten boeren zich gelukkig niet van de wijs brengen. Boeren hebben zorgen maar denken toch ook vaak weer in kansen. Daarvoor zijn zij ondernemer genoeg.

Het is verheugend dat maar liefst negentig agrarische ondernemers in Opsterlân-Oost zich hebben laten interviewen voor de SIOO-enquête van het Streekinitiatief Opsterlân-Oost (SIOO). Deze enquête is uitgevoerd onder onafhankelijke leiding van Buizer Advies BV uit Leeuwarden.

Kaart Opsterlân-Oost (Bron: Provincie Fryslân) op voorpagina eindrapport SIOO-enquête 2023

Negen enquêteurs hebben van de interviews gespreksverslagen gemaakt. En die zijn inmiddels op anonieme basis verwerkt in het eindrapport. Niet herleidbaar dus naar het individuele bedrijf. Het rapport bevat een beknopte weergave van een groot scala aan uitdagingen, knelpunten, toekomstideeën en wensen die door de deelnemers aan de enquête zijn genoemd. Allemaal in het licht van de maatschappelijke opgaven zoals wat betreft stikstof, waterbeheer, waterkwaliteit en natuurbeheer.

Te lezen is ook wat de boeren zoal hebben gezegd over innoveren, optimaliseren, extensiveren, een tweede tak, wel of geen natuurbeheer en bijvoorbeeld omschakelen naar biologisch. Mede in verband ook met de afbouw van de derogatie. Het is allemaal te lezen in het eindrapport.

Verder zijn ook vier terrein-beherende organisaties geïnterviewd, evenals een verzekeraar die veel land verpacht en een bank. Ook daarover is beknopt verslag gedaan.

De SIOO-commissie heeft het eindrapport net voor de kerstdagen ontvangen. Het rapport is in een informatiebijeenkomst op 18 en 24 januari in twee dorpen aan boeren gepresenteerd. Het werd goed ontvangen. Ook veel waardering van de opdrachtgevers (melkveehouders).

Op 29 april 2024 heeft de SIOO-commissie een samenvatting van het eindrapport van de SIOO-enquête 2023 aan de Provincie Friesland gepresenteerd. 

Bertus Buizer, regievoerder SIOO-enquête

PRAKTISCHE INFORMATIE voor de deelnemers voorafgaand aan de SIOO-enquête

Je bekijkt nu Enquête onder boeren in Friesland
Foto: Ald-Djip (Oud-Diep, Koningsdiep) - Bron: SIOO-Nieuwsbrief van juni 2023