Pleidooi voor duurzaam landbouwbeleid met een duidelijke stip aan de horizon

“Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw”

Het pleidooi en de onderbouwing daarvan zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk, (peer-reviewed) wetenschappelijk onderzoek en op belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Boeren hebben perspectief en een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig met visie en een duidelijke stip aan de horizon. Dat stelt Bertus Buizer. Zijn voorstel aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: “Alle landbouw is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologische landbouw en regeneratieve biologische landbouw, inclusief natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.”

Zorg dat de consument meer betaalt voor producten met hogere maatschappelijke kosten en de boer (m/v) meer ontvangt voor ecologisch verantwoorde producten. Voor true pricing zie bijvoorbeeld trueprice.org.

Opbrengstverschil
“De achterstand van wetenschappelijk onderzoek van biologische landbouw ten opzichte van gangbaar wreekt zich, zo maak ik op uit het verhaal van onderzoeker Marleen Riemens van Wageningen University & Research in Akkerwijzer.” Buizer doelt hier op de bijdrage van Riemens aan het rondetafelgesprek bij de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. 

“De minder fysieke opbrengst bij bio valt echter wel mee. Die is eigenlijk alleen in de omschakelingsperiode relevant (met de nog lage opbrengstprijs van gangbaar). Maar het zou wel schelen als de bodemkwaliteit bij de omschakeling naar bio al goed zou zijn.”

Uit een wetenschappelijke studie van Berkeley University blijkt dat (vrij vertaald) “gewasdiversificatie en vruchtwisselingen het opbrengstverschil tussen biologisch en gangbaar beperken (respectievelijk tot 9 ± 4% en 8 ± 5%) wanneer de methoden alleen in biologische systemen worden toegepast. Deze veelbelovende resultaten, gebaseerd op een robuuste analyse van een grotere meta-dataset, suggereren dat een gepaste investering in agro-ecologisch onderzoek om biologische managementsystemen te verbeteren het opbrengstverschil voor sommige gewassen of regio’s enorm zou kunnen beperken of die zelfs kunnen elimineren.”

Duidelijk beleid nodig
Maar boeren hebben tijd en steun (ook financiële steun) nodig bij de omschakeling. Een doortastend, consistent en duidelijk beleid ook, met een duidelijke stip aan de horizon. Het voorstel dat Buizer daarvoor doet aan de minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: “Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch.”

Geoliede sector
Boeren die omschakelen hoeven tegenwoordig niet meer zozeer een sprong in het diepe te maken, al staan sommige huidige toeleveranciers misschien niet te trappelen. De biologische landbouw is nu een goed geoliede sector. In Nederland hebben we ketenorganisatie Bionext en in EU-verband IFOAM Organics Europe en wereldwijd IFOAM – Organics International. Deze en andere organisaties werken samen. IFOAM bestaat nu precies 50 jaar en weet goed de weg in Brussel. De Bioverordening zorgt voor een gelijk speelveld in de EU-landen.

In Nederland is er goed wetenschappelijk en praktijkonderzoek (Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research), al is er nog steeds een grote achterstand ten opzichte van de gangbare landbouw. En tegenwoordig is er Organicseeds.NL, het Nederlandse bedrijvennetwerk voor biologisch uitgangsmateriaal.

Klik hier om de discussie hierover op LinkedIn te bekijken

Voor meer informatie:
info@buizeradvies.nl
www.buizeradvies.nl

Header foto: Bertus Buizer met directeur-generaal agro van LNV, Marjolijn Sonneveld, op 3 september 2019 op bezoek aan het biologische veredelingsbedrijf De Bolster in het kader van Organicseeds.nl – Foto credits: Buizer Advies B.V.

Een kortere versie van dit artikel is ook gepubliceerd in Biojournaal van 20 jan 2022 


Lees ook:

Commissie van wetenschappers en economen pleit voor transformatie van het mondiale voedselsysteem
Duurzaam voedselsysteem levert duizenden miljarden aan voordelen op

.

Hoe ecologische boeren de groeiende wereldbevolking kunnen voeden


.

Wereldwijde analyse laat zien hoe pesticiden in het milieu terechtkomen

.

“Minister Van der Wal omarmt ons Groenboerenplan en was heel duidelijk: ‘Het systeem is op'”

.

Wereldwijde bio-markt overschrijdt grens van 120 miljard euro

.

Nederlandse boeren m/v zijn toe aan omslag naar perspectiefvolle ecologisch verantwoorde landbouw

.

Friese bioboeren willen ’true pricing’ gangbare producten

.Je bekijkt nu Pleidooi voor duurzaam landbouwbeleid met een duidelijke stip aan de horizon
Bezoek van direkteur-generaal agro van het Ministerie van LNV, Marjolijn Sonnema op 3 september 2019 op bezoek bij De Bolster. Links op de foto Bertus Buizer (Organicseeds_NL).