Producten

Maatwerk

Onze producten en diensten zijn met behulp van de nodige kennis en ervaring in zowel de gangbare als in de biologische landbouw ontwikkeld.

Wij bieden u onder meer de volgende producten:

Bedrijfsplan
• economisch
• technisch

Omschakelingsplan
• van gangbaar naar biologisch

Advies en Projectmanagement
• bedrijfsontwikkeling
• economie
• teelt
• biologisch zaad-, plant- en pootgoed >
• duurzaam bodembeheer
• bemesting
• grondbewerking
• duurzame onkruidbeheersing en –bestrijding
• gewasbescherming
• mechanisatie
• bewaring van producten
• biodiversiteit
• duurzaam inkopen voor de groenvoorziening
• natuurbeheer
• duurzame energie
• groene grondstoffen
• subsidies

Coaching

Daarnaast kunt u ook voor andere producten en diensten bij ons terecht. Via het Contactformulier kunt u uw vraag of wens aan ons kenbaar maken.

De inhoud van onze producten en diensten die u van ons vraagt, worden zoveel mogelijk op uw situatie en wensen toegesneden.
Daardoor kunnen we maatwerk leveren.

Activiteiten op maatschappelijk gebied zoals zorg (gezonde voeding) en entertainment (klassieke muziek).

Buizer Advies organiseert ook concerten, waaronder benefietconcerten voor goede doelen. Daarnaast geeft Bertus Buizer zelf optredens en begeleiding van samenzang met trompet in kerken en bij speciale gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.

Reageren kan via de contactpagina.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de mogelijke inhoud van enkele producten.

Bedrijfsplan

Wanneer u voor een ingrijpende keuze staat in verband met bedrijfsovername, omschakeling naar biologische landbouw, andere teelten of investeringen in machines of nieuwbouw, dan kan een bedrijfsplan u een belangrijke ondersteuning opleveren.
Nadat u ons daarvoor een opdracht hebt gegeven, bespreken wij uw ideeën en eventuele plannen met u en maken wij een analyse van de huidige situatie. Daarna rekenen wij de mogelijke plannen door. Vervolgens spreken wij de resultaten daarvan met u door en geven wij u op basis van de uitkomsten een helder advies.
Het advies wordt verwerkt in een overzichtelijk plan.
Dit plan kunt u ook heel goed gebruiken bij uw overleg met de bank.

Voordelen:

 • U hebt een goed overzicht van de huidige situatie en van de financiële gevolgen van de mogelijke keuzes.
 • In het bedrijfsplan kan de voor u meest optimale en haalbare bedrijfssituatie helder gemaakt worden.
 • Het bedrijfsplan is een belangrijke steun bij financieringsaanvragen.

 

Omschakelingsplan

Wanneer is een omschakelingsplan voor u van belang?
Stel, u heeft gezien de gunstige ontwikkelingen van de markt de beslissing genomen om uw bedrijf te gaan omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering en wilt deze beslissing nemen op basis van een goed plan.

Hoe gaan wij te werk?
Een compleet omschakelplan bestaat uit verschillende onderdelen. Een daarvan is een stappenplan. Daarin wordt aangegeven welke gewassen zouden moeten blijven of afvallen en welke gewassen het beste aan het bouwplan kunnen worden toegevoegd.
Vervolgens stellen wij een vruchtwisselingsplan op en stippelen wij daarbij voor u de meest optimale weg naar het biologisch teeltplan uit.
Het omschakelplan kan vervolgens in overleg uitgebreid worden met een financieel plan, een arbeidsplan en een bemestingsplan. U krijgt mede op basis hiervan een advies voor de omschakeling naar de biologische productiemethode.

Voordelen:

 • U krijgt een helder beeld van uw bedrijf na omschakeling op de onderdelen die u kiest.
 • De beslissing om al dan niet om te schakelen kunt u baseren op overtuigende onderzoeksresultaten.
 • U begint goed voorbereid aan de omschakeling.

 

Advies voor de ontwikkeling van uw bedrijf

Wanneer u een plan wilt maken voor de toekomst van uw bedrijf, kunnen wij u daarvoor een helder en goed onderbouwd advies geven.
Daarvoor gaan wij met u in gesprek en zetten wij op een heldere manier de persoonlijke en bedrijfsmatige uitgangspunten voor u op een rij. Met een sterkte-zwakte analyse brengen wij uw kansen en bedreigingen overzichtelijk in beeld. De kansen toetsen wij op haalbaarheid. Daarna formuleren wij de doelen, die wij vervolgens in een strategisch plan uitwerken.

Voordelen:

 • U krijgt inzicht in de sterkte en zwakte van uw bedrijf.
 • U weet welke kansen en bedreigingen er voor uw bedrijf zijn.
 • U kunt bewust de juiste keuzes maken voor u en uw bedrijf.

 

Advies voor duurzaam bodembeheer

Het is een bekend fenomeen: U merkt dat de bodem er qua bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid niet op vooruit gaat, terwijl u dat anders had gewild. Want u weet, dat een goede bodem de basis is voor een goed gewasrendement. Vooral in de biologische land- en tuinbouw, maar eigenlijk ook bij elke andere grondgebonden teeltmethode.
Wij kunnen u adviseren over de te nemen maatregelen, zoals ontwatering, toediening van organische stof en bijvoorbeeld een optimale grondbewerking, zodat de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid weer beter worden.

Voordelen:

 • U krijgt meer inzicht in de mogelijkheden van bodemverbetering.
 • Betere kwaliteit en opbrengsten gewassen mogelijk.

 

Bemestingsadvies

In ons bemestingsadvies staan een optimale voeding van bodem en gewas centraal. Op basis de bodemgegevens, gewasbehoefte en mogelijkheden adviseren wij u over de meest optimale bemesting.

Voordelen:

 • Bevordering van de bodemvruchtbaarheid op uw bedrijf.
 • Uw gewassen beschikken over voldoende voedingsstoffen.

   

  Duurzame energie

  Heeft u een idee of misschien al een globaal plan om energie te besparen en / of om op een duurzame manier energie op te wekken voor toepassing op het bedrijf of voor levering aan het net, maar mist u aanknopingspunten, de juiste kennis en contacten, dan kan een oriënterend gesprek met de adviseur van Buizer Advies u al een heel eind verder helpen.
  Wij begeleiden op een deskundige en praktische wijze projecten van idee tot duurzame business en brengen daarvoor de juiste partners bij elkaar.
  Wij kunnen daarvoor ook met u afspraken maken.

  Voordelen:
 • U krijgt inzicht in mogelijkheden die bij u passen en contact met de juiste potentiële partners.
 • U kunt bepaalde vragen rond zaken die buiten uw expertise en ervaring liggen uit handen geven, zodat u zich vooral kunt bezighouden met andere zaken die u belangrijk vindt.
 • Uw idee krijgt een grotere kans van slagen.