Buizer Advies hecht waarde aan de aarde

Buizer Advies B.V. is het adviesbedrijf voor ondernemers in de sectoren

 • duurzame akkerbouw
 • duurzame vollegrondsgroententeelt
 • duurzame veehouderij
 • duurzame boomteelt

Op de volgende gebieden adviseert Buizer Advies B.V.
zowel ondernemers als overheden en particulieren in de vorm van adviezen,
projecten en inleidingen:

 • ecologisch verantwoorde landbouw
 •  biologische landbouw
 •  biologisch uitgangsmateriaal (Organicseeds.NL)
 • duurzame energie
 • duurzaam terreinbeheer
 • particulier natuurbeheer
 • permacultuur

Adviseur Bertus Buizer

Geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, koos Bertus Buizer welbewust voor een landbouwkundige opleiding. Na voltooiïng van die opleiding werkte Bertus in totaal 6,5 jaar als projectmanager van landbouwprojecten in Afrika, eerst in Kameroen, later in Tsjaad.

In Nederland heeft Bertus na een aantal jaren plattelandsjongeren werk ruim 21 jaar lang advies- en projectmanagement functies vervuld in de akker- en tuinbouw. Hij was als adviseur een van de pioneers op het gebied van de geïntegreerde akkerbouw in Nederland. De laatste jaren legde hij zich vooral toe op de biologische landbouw en op de projecten, waarin ondermeer de samenwerking tussen biologische en gangbare landbouwbedrijven werd bevorderd.

Sinds 2006 heeft Bertus samen met primaire agrarische ondernemers ook op het gebied van duurzame energie een aantal projectinitiatieven ontwikkeld.

Zijn kennis, ervaringen, interesses en netwerken met betrekking tot de landbouw benut Bertus optimaal
voor de producten en diensten van zijn adviesbedrijf Buizer Advies.

Bertus is voorzitter van de Sustainable Food Supply Foundation (website).

Van januari 2016 tot en met juni 2017 was Bertus Buizer de coördinator voor Nederland in People 4 Soil, een vrij en open netwerk van Europese NGO’s, onderzoeksinstituten en boerenorganisaties, dat zowel op Europees als op mondiaal niveau aandacht vraagt voor de toenemende verslechtering van de bodem ( website).

CV van Bertus Buizer