SCAR-onderzoek (supercritical aqueous reforming) nu vooral op waterzuiveringsslib gericht

door Bertus Buizer (Buizer Advies)  –  30 januari 2017 –

In het kader van het project SCARLET-PLUS werkt een groot aantal gerenommeerde bedrijven (projectpartners) aan een veelbelovend onderzoek naar de technische en commerciële toepassing van verwerking van natte biomassa reststromen. Daarvoor is een pilot unit gebouwd waarin rioolwaterzuiveringsslib en andere vormen van natte biomassa, zoals drijfmest en digestaat via SCAR (supercritical aqueous reforming, oftewel superkritische vergassing) kunnen worden omgezet in groene mineralen en energie. Het SCAR-proces is gebaseerd op chemische reacties die bij hoge druk en temperatuur verlopen tussen water en organische koolzuurverbindingen.

Behalve het testen van de pilot unit met ‘duurproeven’ wordt er de komende maanden in samenwerking met het laboratorium van Wetterskip Fryslân ook gekeken naar de mogelijke effecten van superkritische vergassing op medicijnresten en microplastics die doorgaans ook na de waterzuivering nog in het oppervlaktewater terecht komen.

Download PDF

Je bekijkt nu SCAR-onderzoek (supercritical aqueous reforming) nu vooral op waterzuiveringsslib gericht