Seminar duurzaam waterbeheer in de strijd tegen klimaatverandering

Op dinsdag 17 januari 2017 vond er in Regardz de Eenhoorn te Amersfoort een seminar Duurzaam waterbeheer plaats in relatie tot duurzame voedselvoorziening.

Doel van het seminar was om praktische tools aan te bieden voor klimaatbestendig duurzaam waterbeheer.

Door de klimaatverandering die nu inmiddels breed onderkend wordt, zijn er in de praktijk steeds meer particulieren, ondernemers en bedrijven die van klimaatextremen hinder en schade ondervinden.

Zo heeft de neerslag in Nederland in de eerste helft van 2016 op veel locaties een record omvang bereikt. Met name in Limburg en Noord-Brabant ontstond veel wateroverlast in woningen en kwamen akkers langdurig onder water te staan, met grote gewasschade en oogstverlies als gevolg. Lang niet iedereen was daartegen (voldoende) verzekerd en de overheid ziet hierin voor zichzelf geen verantwoordelijkheid. In dagblad Trouw van 20 september 2016 vertelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dat “we moeten voorkomen dat de effecten van de klimaatverandering ons gaan inhalen”

In veel gevallen heeft de grond op akkers geen geschikte structuur of voorzieningen om het overschot op te nemen of gereguleerd af te voeren.

Verschillende gedupeerde boeren stellen nu de betreffende waterschappen verantwoordelijk voor het niet tijdig en snel genoeg aanpassen van het waterpeil.

foto-csm_asr_primonent_winter_en_zomer_111ebad876-bron-glastuinbouw-waterproof-17-aug-2016
Foto: Ondergrondse opslag van gietwater
Credit: KWR Watercycle Research Institute

 

 

Niet alleen extreme neerslag, maar ook extreme droogte zal vaker gaan optreden. Bovendien kan in Nederland het landelijk gebied in veel gevallen niet worden beschouwd zonder het waterbeheer in het stedelijk gebied hierbij te betrekken.

Illustratie peilgestuurde drainage  –  Bron: Landslide

In het programma van dit seminar kwamen aan bod:

  • Neerslagverwachtingen ten gevolge van klimaatverandering
  • Welke transitie in de landbouw is noodzakelijk uit het oogpunt van duurzaam waterbeheer?
  • Verbetering van waterregulerend vermogen van de bodem
  • Mogelijkheden van peilgestuurde drainage
  • Tools voor beter bodembeheer; bodembewerking, organische stof, mineralen
  • Adequate wateropvang en irrigatie-buffers in stedelijk en buitengebied
  • Hoe kunnen landbouwbedrijven, landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten hierop inspelen?
  • Mogelijkheden voor weersverzekering

Het seminar was vooral bedoeld voor agrarische ondernemers, beleidsmakers, gemeenten en waterschappen en ingenieurs- en adviesbureaus, maar aanmelding staat voor iedereen open.

Organisatie: Eurecom en Buizer Advies

Foto credit: iStock

PDF  Persbericht Seminar duurzaam waterbeheer in de strijd tegen klimaatverandering

Folder

Je bekijkt nu Seminar duurzaam waterbeheer in de strijd tegen klimaatverandering
A soybean field located in Central Illinois that has been flooded by rain. Blue sky and clouds are in the background.