Startbijeenkomst van campagne People4Soil in Nederland vol energie en inspiraties

Op 22 september 2016 werd in Turijn de campagne van ‘People4Soil’ gepresenteerd (zie foto van de nationale coördinatoren).  Ik was daar als coördinator van People4Soil Nederland bij namens de Sustainable Food Supply Foundation. Het betreft een Europees Burgerinitiatief dat ondermeer wil dat dat de EU  landbouwbodems gaat beschouwen als gemeenschappelijk erfgoed.

De week ervoor hebben we daarvoor bij EOSTA en Nature & More in Waddinxveen alvast een inspirerende startbijeenkomst gehad met bodemwetenschappers en organisaties die actief met beleid en zorg voor de bodem bezig zijn.

logo-people-4-soil“People4Soil” is een vrij en open netwerk van Europese NGO’s, onderzoeksinstituten, agrarische organisaties en milieugroeperingen. Zij zijn zeer bezorgd over de toenemende verslechtering van de bodem, zowel in de EU als op mondiaal niveau: erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie.

Het ligt allemaal niet aan de boeren, maar vooral ook aan het beleid, dat de focus in de voedselproductie al decennia lang verkeerd heeft gelegd. Die focus ligt nu teveel op schaalvergroting en intensivering met grotere gebouwen en zwaardere machines en het gebruik van gifstoffen. Dat ging bovendien gepaard met een brij van regels. Die zijn nodig om het milieu en de overheid (belastingen) te sparen. Maar het zijn lapmiddelen die ook nog eens verstikkend werken voor met name de kleinere boeren en ook voor onze bodem. Het zijn de ecomodernisten die deze tredmolen in stand lijken te willen houden om de kool en de geit te sparen. “Laten we hier zo intensief mogelijk boeren, dan blijft er in de rest van de wereld meer natuurgebied over” is hun mantra. En de landbouwvoormannen en de overheid lijken ze daarin te volgen.

Er wordt ook steeds meer grond aan de voedselproductie onttrokken. Hoewel de Europese bevolking in de laatste decennia met 5% is gegroeid, is de oppervlakte afgedekte grond (vanwege o.a. stadsuitbreiding en bestrating) in die periode met 9% toegenomen. Zo wordt er in de Europese Unie jaarlijks een gebied ter grootte van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland samen aan de landbouw onttrokken.

Dit is zomaar een greep uit de vele feiten, die de komende twaalf maanden in de campagne van People4Soil voor het voetlicht zullen worden gebracht.

In de startbijeenkomst bruiste het van inspirerende ideeën. Daarbij werd ook de belangrijke rol van het onderwijs genoemd. Docenten, scholieren en studenten zouden zich veel meer bewust moeten worden van het belang van een goede zorg voor de bodem, een levend ecosysteem dat essentieel is voor de gezondheid van mens en milieu. Een gezonde bodem vraagt ook veel aanvoer van koolstof en kan bij een goed bodembeheer de uitstoot van het voor het milieu schadelijke CO2 aanzienlijk terugdringen.

People4Soil is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal netwerk van meer dan 400 Europese NGO’s, onderzoeksinstituten, agrarische organisaties en milieugroeperingen. Het Europees Burgerinitiatief is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Sinds deze week staat het handtekeningenformulier in 24 talen online:

Teken petitie ‘Red de bodem’ 

foto-wwerving-vrijwilligers-people4soil-cl8m_-hwaaan3lg
Klik op bovenstaande foto voor de petitie

Deel de boodschap a.u.b. met iedereen die begrijpt dat bodems net zo belangrijk zijn als water en lucht, niet alleen voor ons dagelijks brood, maar ook voor het klimaat. In Nederland willen we in een jaar tijd minstens 19.000 handtekeningen verzamelen. En vermeld in uw berichten op de sociale media steeds ‘#people4soil’.

Alvast hartelijk dank!

Bertus Buizer, Coördinator People4Soil Nederland
Stichting Sustainable Food Supply

25 oktober 2016

Foto credit: People4Soil/BuizerAdvies

Lees ook: Artikel over petitie Red de bodem – Red de bodem met je handtekening

Je bekijkt nu Startbijeenkomst van campagne People4Soil in Nederland vol energie en inspiraties