Internationale activiteiten

Duurzame wereldvoedselvoorziening
___________________________________________________________________________

LEZING
"Hoe ecologische boeren de hele groeiende wereldbevolking kunnen voeden"
Lees de verkorte versie van de lezing....

___________________________________________________________________________


Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika

Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?

Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     26 april 2016     Update: 8 juni 2016

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.

Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.

Lees het artikel ....___________________________________________________________________________


Internationaal congres
duurzame wereldvoedselvoorziening

In 2017 rond Wereldvoedseldag (16 oktober) en de Internationale dag voor de uitbanning van armoede (17 oktober) organiseert de Sustainable Food Supply Foundation in samenwerking met ambassades, boerenleiders en regeringsvertegen-woordigers uit onder meer Europa, Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, de FAO, de Wereldbank, de IFAP, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties een internationaal tweedaags congres onder de titel: “Sustainable World Food Supply”. Het gaat daarbij om duurzame voedsel-, water- en energievoorziening

Doel van het Internationaal congres duurzame wereldvoedselvoorziening is om gezamenlijk een breed gedragen visie te bevorderen voor een duurzame wereldvoedselvoorziening in 2050 die recht doet aan de belangen van zowel grote als kleine landbouwondernemingen en ook aan milieu en biodiversiteit.

Tijdens het congres zal aan ‘keynote speakers’ uit enkele landen van bovengenoemde continenten een platform worden geboden om werkelijk gerealiseerde projectvoorbeelden te presenteren, waaruit blijkt dat een duurzame en regionale aanpak loont en motiveert. Hierbij zijn uw betrokkenheid en medewerking van belang.

Het volgende videofilmpje toont bijvoorbeeld heel mooi hoe de kwaliteit en opbrengst van rijst eenvoudig kunnen worden verbeterd: System of Rice Intensification (SRI). Het is van 'Better U Foundation' (BUF), een initiatief van acteur Jim Carrey in het kader van de wereldvoedselvoorziening.
BUF is in 2005 opgericht en ondersteunt duurzame innovaties die het dagelijkse leven van mensen veranderen.

Ideeën en suggesties voor het congresprogramma zijn welkom en kunt u melden via de pagina contact.

De spreektaal op het congres is Engels.

Foto credits: Buizer Advies

___________________________________________________________________________


Lezing over biologische landbouw in combinatie met voldoende voedselvoorziening

Op uitnodiging van het studentengenootschap Kairos, dat in 2014 is opgericht door honoursstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, heeft Bertus Buizer op 12 februari 2015 een lezing gehouden over de vraag of biologische landbouw goed te combineren is met voldoende voedselvoorziening.

In de lezing heeft Buizer onder andere een link gelegd met de geschiedenis van de Nederlandse en Europese landbouw van direct na de Tweede Wereldoorlog en met huidige ontwikkelingen en uitdagingen in het landbouwbeleid.

Ook wordt ingegaan op de onderhandelingen die momenteel gaande zijn over een eventueel vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De zaal was vol met studenten en de discussie die na de lezing volgde zeer geanimeerd.

De lezing vindt u hier.

___________________________________________________________________________


Zin en onzin van duurzaamheid


Bertus Buizer geeft op 12 februari 2015 een lezing over het thema "Zin en onzin van duurzaamheid" voor studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) op uitnodiging van studentengenootschap Kairos.
Voor meer informatie ...

___________________________________________________________________________


Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw in de periode 1995 - 2012

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw is in 2012 met 5 772 ton werkzame stof (voorlopig cijfer) 8,5 procent hoger dan in het jaar 2000. Bijna tweederde hiervan is toegepast in de akkerbouw.
Dat blijkt uit de informatie hierover in het Compendium voor de Leefomgeving.
De groep neonicotinoïden, waaronder de werkzame stoffen imidacloprid en thiacloprid (waarvan 2 986 kg respectievelijk 11 654 kg werkzame stof is gebruikt in 2012) wordt door wetenschappelijk onderzoek als belangrijke oorzaak gezien van de bijenverdwijnziekte. Imidacloprid en thiacloprid zijn systemisch werkende middelen die preventief in verschillende gewassen zoals suikerbieten en snijmaïs (imidacloprid) en fruitboom- en boomkwekerijgewassen (thiacloprid) worden toegepast tegen insecten. Volgens de op 9 januari 2015 verschenen WIA-studie (Worldwide Integrated Assessment of the Impact of Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems) van de Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) IUCN en eerdere studies is imidacloprid meer dan 7000 maal schadelijker voor bijen dan DDT, dat al tientallen jaren is verboden. Hier is voor de redding van de bijen en voor het behoud van de biodiversiteit in het algemeen nog veel te doen. Minder preventief toepassen van systemische pesticiden is misschien nog wel de meest eenvoudige maatregel.
Voor meer informatie ...

___________________________________________________________________________


Vrijheid van zaden en Voedseldemocratie

Naar aanleiding van het bezoek van President Obama aan Premier Modi in India op 26 januari, de Dag van de Republiek (Republic Day) in India, schreef Dr. Vandana Shiva beide leiders deze open brief namens bezorgde burgers van India en de Verenigde Staten, waarvan hier een Nederlandstalige samenvatting door Buizer Advies in het kader van duurzame voedselvoorziening:

Dr. Vandana Shiva

“Wij schrijven deze brief in de geest van vrijheid van zaden en voedseldemocratie, met de hoop dat..."

Zie ook Opinie-pagina van vakblad Boerderij Vandaag van 23 januari 2015:

___________________________________________________________________________


Kosten van levensonderhoud wereldwijd vergeleken

Een kaart van MoveHub toont met consumentenprijs index (CPI) de kosten van levensonderhoud over de hele wereld ten opzichte van New York:

Global Living Costs Map___________________________________________________________________________


Financiering van kleinschalige landbouw vraagt om politieke ondersteuning

Ekoland, 21 oktober 2014

'Onze toekomst ligt in opwaardering van kleinschalige landbouw, in combinatie met ecologisch beheer van de bodem'

Interview

Bertus Buizer, die zijn basis in Leeuwarden heeft, vindt dat er nogal eens met dedain naar kleinschalige duurzame landbouw wordt gekeken, terwijl toch 'minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld heel kleinschalig is, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond. De juiste aandacht voor de grond, verklaart hij, is vaak inherent aan kleinschalige landbouw.
"Een gemiddeld landbouwbedrijf in Nederland beschikt over ongeveer 28 hectare cultuurgrond. Naar Nederlandse begrippen zou je dat misschien ook kleinschalig kunnen noemen. De geschiedenis leert ons dat grotere bedrijven meer richting monocultuur gaan, terwijl een klein bedrijf juist zorgt voor meer agro- en biodiversiteit. Wereldwijd kunnen met aandacht en ondersteuning van kleinschalige landbouw ook veel meer mensen een inkomen verdienen."

Kleinschalige biologische landbouw kan de wereld voeden. Dat bevestigt onder meer de UNCTAD in haar rapport "Wake up before it is too late" (2013). Lees meer ....

___________________________________________________________________________