firefox
Deze website wordt in Windows het beste met de internet browser Firefox weergegeven. Klikt u hier om deze te downloaden.

Goedendag,

Welkom op de site
van
Buizer Advies B.V.  duurzame landbouw en energie


                   ook maatschappelijke en culturele evenementen

N I E U W S

___________________________________________________________________________

Pleidooi voor duidelijke stip aan de horizon

door Bertus Buizer

"Alle landbouw in Nederland is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologisch"

Het pleidooi en de onderbouwing daarvan zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk, (peer-reviewed) wetenschappelijk onderzoek en op belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Boeren hebben perspectief en een doortastend, consistent en duidelijk beleid nodig met visie en een duidelijke stip aan de horizon. Dat stelt Bertus Buizer. Zijn voorstel aan minister Henk Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is: "Alle landbouw is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologische landbouw en (biologische) regeneratieve landbouw, inclusief natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw."

Zorg dat de consument meer betaalt voor producten met hogere maatschappelijke kosten en de boer (m/v) meer ontvangt voor ecologisch verantwoorde producten. Voor true pricing zie bijvoorbeeld trueprice.org.

Opbrengstverschil
“De achterstand van wetenschappelijk onderzoek van biologische landbouw ten opzichte van gangbaar wreekt zich, zo maak ik op uit het verhaal van onderzoeker Marleen Riemens van Wageningen University & Research in Akkerwijzer.” Buizer doelt hier op de bijdrage van Riemens aan het rondetafelgesprek bij de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.

“De minder fysieke opbrengst bij bio valt echter wel mee. Die is eigenlijk alleen in de omschakelingsperiode relevant (met de nog lage opbrengstprijs van gangbaar). Maar het zou wel schelen als de bodemkwaliteit bij de omschakeling naar bio al goed zou zijn.”

Lees meer....

___________________________________________________________________________

Doneeractie voor Opleiding boslandbouw van Paula in Kameroen

In het kader van 'Vision de Femmes' (Visie van Vrouwen) in Kameroen voert de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen (SSKK) samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie in Kameroen (SDLEK) met steun van de Sustainable Food Supply Foundation (SFSF) en Bertus Buizer van Buizer Advies BV (Leeuwarden) een doneeractie voor de masteropleiding boslandbouw van de jonge student Paula Noubissie (21) uit Kameroen aan Wageningen Universiteit. Paula wil zich met haar studie sterk maken voor de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering voor de boeren en voor haar land in het algemeen. Zij zelf en haar familie kunnen de studie niet betalen.

Kameroen is een van de elf gebieden in de wereld waar volgens het Wereldnatuurfonds de meest ingrijpende ontbossing plaatsvindt. Dat heeft direct invloed op het klimaat en ook op de bestaanszekerheid van de vele kleinschalige boeren. Bomen zijn goed voor het klimaat en voor de bodem en landbouw. Ze gaan bodemerosie tegen en vormen een bakermat van heel lange en nuttige schimmelnetwerken in de bodem. Dat is goed voor de vochthuishouding en voor de voeding van de bomen zelf en van planten in de wijde omgeving. In bergachtige gebieden zoals in het westen van Kameroen houden bomen ook de bodem beter vast. Want daar bomen ontbreken of gekapt zijn, kunnen de hevige regens gemakkelijker aardverschuivingen veroorzaken.

Dit laatste gebeurde bijvoorbeeld in de nacht van 29/30 oktober 2019 toen dorpsbewoners in het westen van Kameroen in hun slaap werden verrast omdat die nacht een helling door hevige regenval instabiel was geworden en instortte. Zeker 42 mensen, waaronder 26 kinderen en 4 zwangere vrouwen, kwamen daarbij om het leven. Iets min of meer vergelijkbaars gebeurde in juli 2021 ook in andere landen, zoals Nigeria, Japan, Duitsland, België, Nederland en Italië.


Klik hier:   I K   D O N E E R


Lees het artikel....


Foto's: Mensen verzamelen zich op de plaats van een aardverschuiving veroorzaakt door zware regenval in de stad Bafoussam in de westelijke hooglanden van Kameroen
Bron: Newsbook, 30 oktober 2019 - Credit: Reuters/Stringer
Foto: Bertus Buizer, de eerste Klimaatburgemeester van de gemeente Leeuwarden
Foto credit: Rogier Droogsma, 29 oktober 2021

___________________________________________________________________________


Bertus Buizer is de eerste klimaatburgemeester van de gemeente Leeuwarden


___________________________________________________________________________

Visioen van plantenvitaliteitskunde

door Dr. Ir. Kitty de Jager

Plantenziektekunde in de toekomst

Het opinie artikel van J. C. Zadoks (voor mij nog altijd professor) in het meest recente nummer van Gewasbescherming, het mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), was het zetje dat ik nodig had om dit artikel te schrijven. Het waren vooral de laatste regels van zijn tekst: “Wie weet de antwoorden op de grote vragen? Wat kan er veranderen onder invloed van de Corona-epidemie. Ik weet het antwoord niet.”, die de noodzaak dit artikel te schrijven zodanig lieten groeien, dat het nu ook daadwerkelijk voor je ligt.

Lees meer....

___________________________________________________________________________

LEZING
"Hoe ecologische boeren de hele groeiende wereldbevolking kunnen voeden"
Lees de verkorte versie van de lezing....

___________________________________________________________________________

Biologische spruitkool mechanisch schoon met Pneumat onkruidblazer
wat betreft zowel onkruid als eitjes van de koolvlieg

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     05 juni 2019

In Oostelijk Flevoland (provincie Flevoland) wordt in biologische spruitkool weer gewerkt met de Pneumat intra-rijwieder, ook wel 'Pneumat onkruidblazer' genoemd. Want behalve kleine onkruidplantjes blaast deze machine ook de eitjes van de koolvlieg weg. En dat is mooi meegenomen.

Toen ik nog bij DLV Plant werkte (tegenwoordig 'Delphy' genoemd), introduceerde ik deze uit Duitsland afkomstige innovatieve machine van de Fa. Lütkemeijer in Nederland en werd deze in twee achtereenvolgende projecten gedemonstreerd: 'OiO' (Onkruidbestrijding in Omschakeling; 2002 - 2004) en 'Mechanisch Schoon' (2004 - 2006).

Van beide innovatieve projecten was ik initiatiefnemer en projectmanager en het waren ook zeer geslaagde projecten. Ze waren een belangrijk onderdeel van de Nederlandse kraamkamer van duurzaamheid.

Lees meer ....
___________________________________________________________________________

Feitelijk onjuiste standpunten over biologische landbouw in Topsector Agri & Food

Het is zaak dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zo snel mogelijk regelt dat er in de Topsector Agri & Food een goed boegbeeld komt van de Nederlandse biologische landbouwsector.

Al eerder uitte ik mijn zorgen over het ontbreken van een boegbeeld van de biologische landbouwsector in de Topsector Agri & Food. Dr. Aalt Dijkhuizen, werd in 2014 bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR door de toenmalige VVD-minister Henk Kamp van het Ministerie van Economische Zaken benoemd tot boegbeeld van de Nederlandse Topsector Agri & Food. Maar hij toont zich vooral groot pleitbezorger van de intensieve landbouw. Biologische landbouw daarentegen is aan hem niet besteed, getuige zijn vele negatieve uitingen daarover. Lees meer....

___________________________________________________________________________

De bodemgezondheid gaat achteruit

De bodem gaat in kwaliteit achteruit, zowel in Europa als op mondiaal niveau: erosie, bodemafdekking, verlies van organische stof, verdichting, verzilting, aardverschuivingen en verontreiniging hebben negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, voedselzekerheid, natuurlijke ecosystemen, biodiversiteit en klimaat, en op onze economie. Hierover gaat de brochure die wij hiervoor hebben gemaakt in het kader van de in 2017 in Europees verband gehouden People 4 Soil petitie “Red de bodem met uw handtekening”.

Lees meer....___________________________________________________________________________

Rem op toepassing nieuwe gentechnieken

Uitspraak Europees Hof gunstig voor Nederlandse veredelingssector en duurzame klimaatbestendige landbouw

Het Europese Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 bepaald dat de nieuwe gentechnieken zoals CRISPR en CRISPRCas9 onder de bestaande EU-regeling van 2001 voor genetische modificatie vallen. Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie geldt voor heel Europa.

Wat is het belang hiervan voor de biologische sector?

Lees het artikel van Bertus Buizer in Vakblad Ekoland van september 2018....


___________________________________________________________________________

"Alles over genvoedsel"
en argumenten tégen CRISPR-Cas in een gewas

Het Europese Hof van Justitie heeft op 25 juli 2018 bepaald dat de nieuwe gentechnieken zoals CRISPR, CRISPER-Cas9 en Cisgenese onder de bestaande EU regeling voor genetische modificatie vallen.

Deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie is waarop ik hoopte. Ze is ook duidelijk en geldt voor heel Europa. Dat biedt veel kansen aan de Nederlandse kweekbedrijven om te laten zien dat het anders en beter kan.

Lees meer....
___________________________________________________________________________

Nederlandse boeren m/v zijn toe aan omslag naar perspectiefvolle ecologisch verantwoorde landbouw

Het is hoog tijd voor de noodzakelijke omslag naar een geheel ecologisch verantwoorde landbouw. Boeren zijn daar prima toe in staat en een groot aantal wil dat ook. Als de minister maar zorgt voor een werkbaar duurzaam overheidsbeleid voor de lange termijn en voor goede afspraken met de actoren in de hele voedselketen.

Lees meer....


___________________________________________________________________________

Nieuwe kansen voor biologische veredeling

De nieuwe bio-verordening is op 20 november 2017 goedgekeurd door de Landbouwcommissie van het Europees Parlement. In de EU is mogelijk tot uiterlijk 2035 nog gebruik van gangbaar zaaizaad, pootgoed en plantgoed toegestaan.

Lees meer....___________________________________________________________________________

100-jarige Lions pakken uit met Symposium duurzaamheidPROGRAMMA

___________________________________________________________________________

Advies CTGB misleidt Ministerie van Economische Zaken in glyfosaat kwestie

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     15 september 2017

De ophef over fipronil in eieren kost misschien tientallen pluimveehouders de kop. Maar de ophef over glyfosaat treft boeren niet, terwijl het middel in allerlei voedingsmiddelen zit. Toch wil minister Henk Kamp instemmen met het verlengen van de toelating van glyfosaat.

Lees meer ....___________________________________________________________________________

Het CTGB zou de toelating van groene middelen eenvoudiger en goedkoper moeten maken

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     26 augustus 2017

Groene middelen verdienen korte, haalbare en betaalbare (gratis) toelatingsprocedure

Supermarkten hebben nu grote voorraden schoonmaakazijn – vergelijkbaar met natuurazijn – in de winkel. Veel mensen weten dat die goed werkt tegen onkruid op verhardingen.

Het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) zegt hierover: “Azijn is als EU basisstof alleen toegestaan als zaadbehandelingsmiddel en ontsmetting van snoeigereedschap: zie http://ctgb.nl/toelatingen/basisstoffen“.

Lees meer ....___________________________________________________________________________

Interview

Gentech is verre van duurzaam

door Martijn Knuivers (Boerderij)     in Boerderij Vandaag, 18 mei 2017

"Boerderij Vandaag bezocht eind april op uitnodiging van de USDA, het Amerikaanse ministerie van landbouw, diverse biotechbedrijven, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties in de Verenigde Staten voor een studiereis over genetische modificatie (GMO)".

Lees het artikel ....
___________________________________________________________________________

Blog

Nieuwe gentechnieken helpen de voedselvoorziening niet vooruit

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     24 februari 2017

Nieuwe gentechniek is ook gentechniek, en daarom taboe bij belangrijke pootgoedklanten van Nederland. Laat Nederland de kans niet verspelen te voorzien in de groeiende vraag naar gentech-vrij voedsel.

Het aardappelhandelshuis HZPC overweegt om onderzoek met nieuwe gentechnieken buiten de EU te doen, meldde Boerderij op 15 februari. In Europa vallen die onder de bestaande wetgeving voor genetische modificatie (gmo). Het gaat hier vooral om cisgenese en CRISPR-CAS9. Daarbij is in tegenstelling tot oudere vormen van biotechnologie geen sprake van transgenese, want overbrenging van soortvreemd DNA speelt hier niet.

Lees het artikel ....
Foto: klassieke veredeling
Foto credit: Buizer Advies

___________________________________________________________________________

SCAR-onderzoek (supercritical aqueous reforming) nu vooral op waterzuiveringsslib gericht

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     30 januari 2017

In het kader van het project SCARLET-PLUS werkt een groot aantal gerenommeerde bedrijven (projectpartners) aan een veelbelovend onderzoek naar de technische en commerciële toepassing van verwerking van natte biomassa reststromen. Daarvoor is een pilot unit gebouwd waarin rioolwaterzuiveringsslib en andere vormen van natte biomassa, zoals drijfmest en digestaat via SCAR (supercritical aqueous reforming, oftewel superkritische vergassing) kunnen worden omgezet in groene mineralen en energie. Het SCAR-proces is gebaseerd op chemische reacties die bij hoge druk en temperatuur verlopen tussen water en organische koolzuurverbindingen.

Lees meer ....___________________________________________________________________________

Seminar Duurzaam waterbeheer
in relatie tot duurzame voedselvoorziening

Dinsdag 17 januari 2017 hielden Buizer Advies en Eurecom samen in Regardz de Eenhoorn te Amersfoort een geslaagd seminar over duurzaam waterbeheer.

Doel van het seminar was om praktische tools aan te bieden voor klimaatbestendig duurzaam waterbeheer.

Het seminar was vooral bedoeld voor agrarische ondernemers, beleidsmakers, gemeenten en waterschappen en ingenieurs- en adviesbureaus, maar aanmelding stond voor iedereen open.

Lees het artikel ....


Foto credit: Folder Seminar

___________________________________________________________________________

Teken de petitie 'Red de bodem' van het Europees burgerinitiatief People4Soil

door Bertus Buizer (Stichting Sustainable Food Supply)     25 oktober 2016

Op 22 september 2016 werd in Turijn de campagne van 'People4Soil' gepresenteerd. Ik was daar als coördinator van People4Soil Nederland bij namens de Sustainable Food Supply Foundation. Het betreft een Europees Burgerinitiatief dat ondermeer wil dat dat de EU landbouwbodems gaat beschouwen als gemeenschappelijk erfgoed.

Er wordt ook steeds meer grond aan de voedselproductie onttrokken. Hoewel de Europese bevolking in de laatste decennia met 5% is gegroeid, is de oppervlakte afgedekte grond (vanwege o.a. stadsuitbreiding en bestrating) in die periode met 9% toegenomen. Zo wordt er in de Europese Unie jaarlijks een gebied ter grootte van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland samen aan de landbouw onttrokken.

Dit is zomaar een greep uit de vele feiten, die de komende twaalf maanden in de campagne van People4Soil voor het voetlicht zullen worden gebracht. Lees het artikel ....

Teken de petitie 'Red de bodem'

Klik op bovenstaande foto voor de petitie
Foto credit: People4Soil/Buizer Advies

___________________________________________________________________________

Blog

Steun voor advies van de Europese denktank EPSC voor koerswijziging in het EU-landbouwbeleid

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     19 augustus 2016

Op 15 augustus 2016 publiceerde Jan van Liere in Nieuwe Oogst een interessant artikel over het adviesrapport dat de Europese denktank EPSC (European Political Strategy Centre) op 20 juli 2016 in het kader van 'VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling' heeft uitgebracht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Deze denktank staat onder leiding van Karl Falkenberg. Hij schetst in het advies, zo lees ik in het artikel, uitvoerig de nadelen van een grootschalige en intensieve landbouw. "Ontvolking van het platteland, achteruitgang van bodem- en waterkwaliteit en verlies van biodiversiteit zijn volgens hem de consequenties van het huidige EU-landbouwbeleid."

De visie van de denktank, zoals in bovengenoemd artikel door Jan van Liere beschreven, is mij uit het hart gegrepen. Nederland moet niet een etalage willen zijn van intensieve agrarische bedrijven zoals die er in de wereld uit zouden moeten zien, althans naar de mening van de Nederlandse landbouwvoormannen en Topsector Agri&Food. Nee, eerder een bron van kennis en hoogwaardige producten waarmee we wereldwijd maatwerk kunnen bieden voor met name de vele kleine boerenbedrijven in de wereld. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld is heel kleinschalig, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond.

Lees het artikel ....
___________________________________________________________________________

Eenzijdige mineralenstromen naar Europa gaan ten koste van bodemvruchtbaarheid in Afrika

Wat kan de landbouw in Afrika aan een nieuwe impuls helpen en hoe zouden jongeren daarin geïnteresseerd kunnen raken? En welke rol kan ontwikkelingssamenwerking hierin spelen?

Hierover en over andere relaties tussen internationale armoede en landbouw mocht ik op 25 april 2016 in Amersfoort vertellen op een interessante discussieavond die was georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse politieke partij SGP.

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     26 april 2016     Update: 8 juni 2016

De Europese landbouw heeft rechtstreeks invloed op de landbouw in Afrika. Overproductie in Europa leidt tot lagere inkomsten van miljoenen boeren. Daar profiteren consumenten van, ook in ontwikkelingslanden. Maar dat is schijn. Want als de boeren niet kunnen investeren om hun productie te verbeteren, dan worden landen afhankelijk van import. En dat drijft de consumentenprijzen weer op.

Uit ervaringen hier, weten boeren dat hogere consumentenprijzen voor voedsel niet automatisch een hogere boerenprijs oplevert vanwege de macht van de tussenhandel, de supermarkt.

Lees het artikel ....___________________________________________________________________________

Internationaal congres
duurzame wereldvoedselvoorziening

In 2017 rond Wereldvoedseldag (16 oktober) en de Internationale dag voor de uitbanning van armoede (17 oktober) organiseert de Sustainable Food Supply Foundation in samenwerking met ambassades, boerenleiders en regeringsvertegen-woordigers uit onder meer Europa, Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika, de FAO, de Wereldbank, de IFAP, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties een internationaal tweedaags congres onder de titel: “Sustainable World Food Supply”. Het gaat daarbij om duurzame voedsel-, water- en energievoorziening

Doel van het Internationaal congres duurzame wereldvoedselvoorziening is om gezamenlijk een breed gedragen visie te bevorderen voor een duurzame wereldvoedselvoorziening in 2050 die recht doet aan de belangen van zowel grote als kleine landbouwondernemingen en ook aan milieu en biodiversiteit.

Tijdens het congres zal aan ‘keynote speakers’ uit enkele landen van bovengenoemde continenten een platform worden geboden om werkelijk gerealiseerde projectvoorbeelden te presenteren, waaruit blijkt dat een duurzame en regionale aanpak loont en motiveert. Hierbij zijn uw betrokkenheid en medewerking van belang.

Het volgende videofilmpje toont bijvoorbeeld heel mooi hoe de kwaliteit en opbrengst van rijst eenvoudig kunnen worden verbeterd: System of Rice Intensification (SRI). Het is van 'Better U Foundation' (BUF), een initiatief van acteur Jim Carrey in het kader van de wereldvoedselvoorziening.
BUF is in 2005 opgericht en ondersteunt duurzame innovaties die het dagelijkse leven van mensen veranderen.

Ideeën en suggesties voor het congresprogramma zijn welkom en kunt u melden via de pagina contact.

De spreektaal op het congres is Engels.

Foto credit: Buizer Advies B.V.

___________________________________________________________________________

Uit digestaat (reststroom van biovergisting) veel energie en groene mineralen te halen via SCAR - #scarlet_plus

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     8 mei 2016

Dagblad Trouw schreef op 7 mei 2016 over het initiatief van de grote Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina die in 2020 duizend melkveehouders wil helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. Het gaat hierbij om een monovergister. Daarin wordt mest verwerkt zonder toevoeging van andere producten zoals maïs bijvoorbeeld.

Bij monovergisting blijft net als bij andere vormen van biovergisting een restproduct achter, digestaat, dat ook nog veel organisch materiaal bevat dat bacteriën in de gegeven periode in de biovergister niet hebben kunnen verteren. Daar zit dus ook nog energie in, behoorlijk veel zelfs. En er zitten veel waardevolle mineralen uit de mest in het restproduct. Die kunnen net als de energie nog uit de digestaat worden herwonnen. Dat kan met een geheel nieuw procédé, waarvoor nu op initiatief van Prof. Dr. Dr.h.c. Ir. J.M.L. Penninger, directeur van SPARQLE International, voor het eerst een technologie wordt ontwikkeld voor toepassing op commerciële schaal...

Lees meer ....___________________________________________________________________________

Inhoud associatieovereenkomst Europa – Oekraïne kan beter

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     2 april 2016

Nederland als EU-voorzitter in eerste halfjaar 2016 in ideale positie om inhoud associatieovereenkomst te herzien.

Lees het artikel ....

___________________________________________________________________________

Openstelling Call 2017 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     25 maart 2016

Op 23 maart 2016 maakte de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T & U) de Openstelling Call 2017 voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bekend. Deze call geldt zowel voor ‘gangbaar’ als ‘biologisch’. Als u als ondernemer in het kader van Organicseeds.nl een idee heeft, dan wil ik daar met alle plezier eens met u over van gedachten wisselen.

Projectideeën op max. 2 A4-tjes moeten uiterlijk op 1 mei 2016 ingestuurd zijn.
Dan volgt een Quickscan.

De sluitingsdatum voor volledige voorstellen is 17 juli 2016.
De biologische consumentenbestedingen groeien afhankelijk van het land structureel 6% - 13% per jaar. In veel landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland, wordt omschakeling naar biologische landbouw meer en meer gestimuleerd. En onder voorzitterschap van Nederland deze eerste helft van 2016 wordt als ik mij niet vergis ook gewerkt aan de realisatie van meer level playing field wat betreft de regelgeving voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal.

Voor informatie over de Openstelling Call 2017, lees ....
___________________________________________________________________________

Waarom is ‘biologisch’ bij ‘gangbaar’ geen onderwerp aan de keukentafel?

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     24 maart 2016

Biologische landbouw heeft een luxe probleem. Biojournaal schreef er op 21 maart 2016 een interessant artikel over. De prijzen zijn goed vanwege een structureel snel groeiende vraag in Nederland en wereldwijd.

Lees het artikel ....
___________________________________________________________________________

Zorgen over het gebruik van glyfosaat gaan over gezondheid mens en meer

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     26 februari 2016

Lees het artikel ....
___________________________________________________________________________

Staatssecretaris EZ, Martijn van Dam (PvdA): nieuwe gentechnieken vallen onder Europese gmo-richtlijnen

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     24 februari 2016

Lees het artikel ....
___________________________________________________________________________

Blog

Cri de coeur naar de Nederlandse melkveehouders

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     21 februari 2016

Beste melkveehouders, praat u niet teveel met de Nederlandse landbouwtop mee, dat we de melkveehouderij maar moeten blijven intensiveren omdat we in een dichtbevolkt land leven met een hoge grondprijs?

Lees het artikel ....

___________________________________________________________________________

Blog

Uitdagingen en kansen voor agrarische sector in nieuwe wereldwijde trend gmo-vrij voedsel

Nieuwe gentechnieken in de plantenveredeling leiden ons af van de werkelijke problemen in de voedselvoorziening

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     28 januari 2016

Update: 14 februari 2016

Het areaal gmo-gewassen heeft sinds 1996 een grote vlucht genomen. De meest toegepaste vorm van genetische modificatie is transgenese. Daarbij worden genen uit een andere soort ingebracht. Inmiddels zijn er nieuwe vormen van genetische modificatie ontwikkeld, zoals cisgenese, waarbij het DNA met soorteigen genen wordt gemodificeerd, en nog weer nieuwere vormen, zoals CRISPR-CAS9 en ODM. Daarbij worden bepaalde genen van de plant zelf door inzet van bacteriën (CAS9) uitgeschakeld of verzwakt, bijvoorbeeld om een bepaalde ziekteverwekkende eigenschap van een plant te verzwakken of misschien zelfs uit te schakelen.

Lees het artikel ....
Een verkorte versie van dit artikel is op 29 januari 2016 gepubliceerd in Boerderij Vandaag onder de titel: “Nieuwe gentechnieken in plantenveredeling geven bedreigingen én kansen”

___________________________________________________________________________

Geen monopolie op verbetering planten

"Op eigenschappen die al van nature in planten voorkomen, moet je geen patent kunnen claimen, vindt Bertus Buizer. Veredelaars horen elkaars plantenrassen vrij te kunnen gebruiken" (Dagblad Trouw).

door Bertus Buizer (Buizer Advies)     5 januari 2016

Op 29 december 2015 verscheen in het kader van Organicseeds.nl mijn opinie artikel in dagblad Trouw over de kwekersvrijstelling in het Europees kwekersrecht. De kwekersvrijstelling is in gevaar omdat de Europese Octrooi Organisatie (EOO) patenten heeft verleend op eigenschappen die al van nature in planten voorkomen.

Lees meer .....
___________________________________________________________________________

Superkritische vergassing van rundveedrijfmest levert per kilogram drogestof 350 liter gas op

Leeuwarden, 24 november 2014

Geproduceerd gas bevat ruim 30% waterstof en is vrij van ammoniak

Duurzame verwerking en verwaarding van reststromen van natte biomassa zoals rundveedrijfmest als ook digestaat en waterzuiveringsslib via superkritische vergassing staan centraal in het project SCARLET-PLUS. Superkritische vergassing is vergassing in stoom van 600 °C en 300 atmosfeer.

Lees meer...

___________________________________________________________________________

Opiniestuk

Tactiek van buitensluiten kleine boeren is dringend toe aan herziening

Kleine boeren en biologische landbouw komen in het nauw door vrijhandelsverdrag met de VSBertus Buizer geeft lezing voor studenten van UvA en VU in Amsterdam   -   Foto: studentengenootschap Kairos

De komende lente is het precies 70 jaar geleden, dat de hongerwinter van ’44-’45 eindigde. In de jaren na deze hongerwinter is de basis gelegd voor het hedendaagse Europese landbouwbeleid. In de eerste decennia na de oorlog leek bijna alles veroorloofd voor een hoge landbouwproductie. Milieuvervuiling was geen onderwerp (…) en voor ‘kleine boertjes’ was bij de minister van landbouw van destijds, Sicco Mansholt, geen plaats. Mansholt, die na zijn ministerschap lange tijd Europees commissaris voor de landbouw was (hij wordt gezien als de grondlegger van het Europees landbouwbeleid), vond dat je met ‘kleine boertjes’ een enorme overproductie kreeg. Dat vond hij asociaal, omdat de belastingbetaler daarvoor moest betalen (voor landbouwsubsidies). Kleine boeren voelden zich buitengesloten, want die konden voor de kunstmatig lage landbouwprijzen niet voldoende inkomen genereren.

Wereldwijd hebben kleine boeren nog steeds sterk de overhand. Minstens 80 procent van de landbouwbedrijven is heel kleinschalig, dat wil zeggen minder dan twee hectare grond. Als de aarde over 30-40 jaar 9 miljard mensen telt, zullen voor de voedselvoorziening mogelijk álle kleine boeren nodig zijn, net als de grotere...
Lees meer .....

Zie ook Opinie-pagina van Vakblad Ekoland - maart 2015 (klik op de afbeelding hieronder):

___________________________________________________________________________

Lezing over biologische landbouw in combinatie met voldoende voedselvoorziening

Op uitnodiging van het studentengenootschap Kairos, dat in 2014 is opgericht door honoursstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, heeft Bertus Buizer een lezing gehouden over de vraag of biologische landbouw goed te combineren is met voldoende voedselvoorziening.


Lezing van Bertus Buizer voor studenten van UvA en VU in Amsterdam   -   Foto: studentengenootschap Kairos

In de lezing heeft Buizer onder andere een link gelegd met de geschiedenis van de Nederlandse en Europese landbouw van direct na de Tweede Wereldoorlog en met huidige ontwikkelingen en uitdagingen in het landbouwbeleid.

Ook wordt ingegaan op de onderhandelingen die momenteel gaande zijn over een eventueel vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De zaal was vol met studenten en de discussie die na de lezing volgde zeer geanimeerd.

De lezing vindt u hier.

___________________________________________________________________________

Zin en onzin van duurzaamheid


Bertus Buizer geeft op 12 februari 2015 een lezing over het thema "Zin en onzin van duurzaamheid" voor studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) op uitnodiging van studentengenootschap Kairos.
Voor meer informatie ...

___________________________________________________________________________

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw in de periode 1995 - 2012

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw is in 2012 met 5 772 ton werkzame stof (voorlopig cijfer) 8,5 procent hoger dan in het jaar 2000. Bijna tweederde hiervan is toegepast in de akkerbouw.
Dat blijkt uit de informatie hierover in het Compendium voor de Leefomgeving.
De groep neonicotinoïden, waaronder de werkzame stoffen imidacloprid en thiacloprid (waarvan 2 986 kg respectievelijk 11 654 kg werkzame stof is gebruikt in 2012) wordt door wetenschappelijk onderzoek als belangrijke oorzaak gezien van de bijenverdwijnziekte. Imidacloprid en thiacloprid zijn systemisch werkende middelen die preventief in verschillende gewassen zoals suikerbieten en snijmaïs (imidacloprid) en fruitboom- en boomkwekerijgewassen (thiacloprid) worden toegepast tegen insecten. Volgens de op 9 januari 2015 verschenen WIA-studie (Worldwide Integrated Assessment of the Impact of Systemic Pesticides on Biodiversity and Ecosystems) van de Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) IUCN en eerdere studies is imidacloprid meer dan 7000 maal schadelijker voor bijen dan DDT, dat al tientallen jaren is verboden. Hier is voor de redding van de bijen en voor het behoud van de biodiversiteit in het algemeen nog veel te doen. Minder preventief toepassen van systemische pesticiden is misschien nog wel de meest eenvoudige maatregel.
Voor meer informatie ...

___________________________________________________________________________

Vrijheid van zaden en Voedseldemocratie

Naar aanleiding van het bezoek van President Obama aan Premier Modi in India op 26 januari, de Dag van de Republiek (Republic Day) in India, schreef Dr. Vandana Shiva beide leiders deze open brief namens bezorgde burgers van India en de Verenigde Staten, waarvan hier een Nederlandstalige samenvatting door Buizer Advies in het kader van duurzame voedselvoorziening:

Dr. Vandana Shiva

“Wij schrijven deze brief in de geest van vrijheid van zaden en voedseldemocratie, met de hoop dat..."

Zie ook Opinie-pagina van vakblad Boerderij Vandaag van 23 januari 2015:

___________________________________________________________________________

Kosten van levensonderhoud wereldwijd vergeleken

Een kaart van MoveHub toont met consumentenprijs index (CPI) de kosten van levensonderhoud over de hele wereld ten opzichte van New York:

Global Living Costs Map___________________________________________________________________________

SuperMestVerwerking en terugwinning groene mineralen

via superkritische vergassing

Leeuwarden, 6 november 2014

Een groep Nederlandse bedrijven werkt in het consortium van het project SCARLET-PLUS in het kader van de Topsector Energie aan het mogelijk maken van duurzame verwerking van rundveedrijfmest via superkritische vergassing.

Deze technologie is op initiatief van SPARQLE International BV ontwikkeld voor toepassing op commerciële basis. Hiermee wordt groene energie opgewekt en worden fosfaatoverschotten op een duurzame en efficiënte wijze uit de melkveesector gehaald. Er wordt bovendien veel CO2 bespaard.

In de afgelopen jaren is de technologie op pilotschaal ontwikkeld en veelvuldig getoetst. Het is dankzij deze 'super-'innovatieve methode mogelijk om behalve transporteerbare volumes van waterstofrijk brandbaar gas en CO2 ook groene mineralen (o.a. fosfor en kalium) terug te winnen.

De groene mineralen die kunnen worden teruggewonnen, zijn van waarde voor de land- en tuinbouw als ze daar - ook wat betreft wetgeving - ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als kunstmestvervangers. De HAS Hogeschool Den Bosch doet hier in overleg met Buizer Advies en de melkveehouders MTS Van de Lageweg (Olterterp en Ureterp, Friesland) praktijkgericht afstudeeronderzoek naar.Overleg afstudeeronderzoek milieutechnologie HAS Hogeschool Den Bosch; v.l.n.r.: Tom Grooten,
Orry de Beer, Bertus Buizer (Buizer Advies) en Onno Schel


De experimenten met superkritische vergassing van natte biomassa zoals rundveedrijfmest vinden plaats in Raalte op een locatie van Jansen Wijhe. De capaciteit van de pilot-unit was beperkt tot maximaal 200 liter slurry per uur (200 kWh).

De technologie is nu zover ontwikkeld, dat deze op praktijkschaal toegepast zou kunnen worden. De deelnemende bedrijven willen daarvoor in Friesland een demo-unit van ca. 1 MWth laten bouwen en in de praktijk testen. Het technisch ontwerp is al gemaakt.

Voor meer informatie ...


___________________________________________________________________________

Financiering van kleinschalige landbouw vraagt om politieke ondersteuning

Ekoland, 21 oktober 2014

'Onze toekomst ligt in opwaardering van kleinschalige landbouw, in combinatie met ecologisch beheer van de bodem'

Interview

Bertus Buizer, die zijn basis in Leeuwarden heeft, vindt dat er nogal eens met dedain naar kleinschalige duurzame landbouw wordt gekeken, terwijl toch 'minstens 80 procent van de landbouwbedrijven in de wereld heel kleinschalig is, dat wil zeggen met minder dan twee hectare grond. De juiste aandacht voor de grond, verklaart hij, is vaak inherent aan kleinschalige landbouw.
"Een gemiddeld landbouwbedrijf in Nederland beschikt over ongeveer 28 hectare cultuurgrond. Naar Nederlandse begrippen zou je dat misschien ook kleinschalig kunnen noemen. De geschiedenis leert ons dat grotere bedrijven meer richting monocultuur gaan, terwijl een klein bedrijf juist zorgt voor meer agro- en biodiversiteit. Wereldwijd kunnen met aandacht en ondersteuning van kleinschalige landbouw ook veel meer mensen een inkomen verdienen."

Kleinschalige biologische landbouw kan de wereld voeden. Dat bevestigt onder meer de UNCTAD in haar rapport "Wake up before it is too late" (2013). Lees meer ....

___________________________________________________________________________

Consortium van project SCARLET-PLUS werkt aan 'super' innovatieve methode voor duurzame verwerking van drijfmest

Leeuwarden, 15 augustus 2014

In samenwerking met andere partners in het consortium van het project SCARLET-PLUS werkt Buizer Advies mee aan het mogelijk maken van duurzame verwerking van rundveedrijfmest via superkritische vergassing op commerciële basis. Hiermee kunnen dan fosfaatoverschotten op een duurzame en efficiënte wijze uit de melkveesector worden gehaald.

Rundveedrijfmest

De technologie van superkritische vergassing voor de winning van hernieuwbare energie uit natte biomassa is een initatief van SPARQLE International uit Hengelo. Het is bij deze 'super' innovatieve methode de bedoeling om behalve transporteerbare volumes van waterstofrijk brandbaar gas en CO2 ook groene mineralen (o.a. fosfor en kalium) terug te winnen.
De groene mineralen die kunnen worden teruggewonnen, zijn van waarde voor de land- en tuinbouw als ze daar - ook wat betreft wetgeving - ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld als kunstmestvervangers. De HAS Hogeschool Den Bosch doet hier in overleg met Buizer Advies en de melkveehouders MTS Van de Lageweg (Olterterp en Ureterp, Friesland) praktijkgericht afstudeeronderzoek naar.

Voor meer informatie ...


Gemeente Leeuwarden al jaren vertrouwd met alleen
niet-chemische onkruidbestrijding

De gemeente Leeuwarden heeft een prima groen imago. Vooral in nieuwbouw is er ruimschoots aandacht en ruimte voor natuur. De onkruidbestrijding wordt er al jaren achtereen geheel niet-chemisch uitgevoerd. De foto's in onderstaande collage maakten wij op 13 mei 2014 in de wijk Zuiderburen van een succesvolle mechanische onkruidbestrijding die zoals gebruikelijk door Omrin werd uitgevoerd. Een paar weken eerder werden onkruiden al in een heel klein stadium aangepakt met stoom. De ontsnapte en nieuwe onkruiden werden nu met aangedreven onkruidborstels bestreden. Ook de grotere onkruiden (foto 1a), die bij eerdere bewerkingen bleven staan vanwege bijvoorbeeld geparkeerde auto's, zijn niet bestand tegen de onkruidborstels, zo blijkt uit foto nummer 5a in de collage.

Foto collage
Organicseeds.nl, 1 november 2013

Nederlands perspectief van wereldmarktleider biologisch uitgangsmateriaal

Er is veel te regelen, te doen en te verdienen

door Bertus Buizer

Sinds het artikel in ‘Het Financieeele Dagblad’ van 19 augustus 2013 getiteld 'EU-landen maken potje van regels voor biologische boeren' verscheen, waarin vanuit het Nederlandse bedrijven netwerk Organicseeds.nl werd gewezen op de grote maar nog onbenutte economische kansen voor de Nederlandse bedrijven in de sector uitgangsmateriaal, hebben diverse Nederlandse land- en tuinbouw vakbladen hier positieve aandacht aan besteed: 'Primeur' (het vakblad voor de AGF-handel) deed dat bijvoorbeeld in het nummer van september 2013, 'Groenten & Fruit' in dat van 17 oktober 2013 en 'Biofood' (een uitgave van Bionext) in het nummer van oktober - november 2013.
Ook in de Tweede Kamer is het punt aan de orde geweest. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van EZ heeft daarover vragen beantwoord aan Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers. Zie vragen en antwoorden 2 en 3 op pagina 2 van het verslag van 18 september 2013 van de Tweede Kamer.

In alle genoemde vakbladen is te lezen dat het gebruik van biologisch zaad alleen in Nederland goed geregeld is en dat de andere EU-lidstaten het daarmee nog niet zo nauw nemen. Dit laatste schaadt volgens Organicseeds.nl de ontwikkeling van onze veredelingsbedrijven en het Nederlands perspectief om wereldmarktleider op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal te worden.

De deelnemers aan Organicseeds.nl pleiten al sinds januari 2010 voor een Level Playing Field in Europa wat betreft het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor de biologische teelten. Ook de biologische boeren in Nederland zijn gebaat bij een gelijk speelveld, want er kunnen dan meer rassen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor de biologische teelt. En door het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, waarin Nederland voorop loopt, zijn zij met hun producten nu al jaren duurder uit dan collega's in de andere EU-lidstaten. Dat schaadt hun marktpositie. En dat terwijl de markt voor biologische producten in Europa en wereldwijd jaarlijks met meer dan 10% groeit, ook in crisistijd!

Daarom past nogmaals een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om er op EU-niveau voor te zorgen, dat de regels voor het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal beter worden toegepast en dat die in alle EU-lidstaten worden gehandhaafd.

Nederland is al jaren de tweede wereldexporteur – na de VS - van agrarische producten. Op het gebied van pootaardappelen is Nederland zelfs al heel lang wereldmarktleider. Ook in uitgangsmateriaal voor andere voedingsgewassen en voor siergewassen staat Nederland hoog aangeschreven in de wereld.
In de afgelopen ruim 15 jaar heeft Nederland ook de groei ingezet in de veredeling, vermeerdering en afzet van uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten van voedings- en siergewassen en groenbemestingsgewassen.


Was het aantal kweek- en handelsbedrijven in Nederland vijftien jaar geleden nog op een hand te tellen, tegenwoordig zijn in ons land ruim 20 grotere en kleinere kweek- en handelsbedrijven actief, die hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen. Ongeveer de helft daarvan neemt deel aan Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven in Nederland. In het kader van dit netwerk worden projecten ontwikkeld, uitgevoerd of ondersteund voor een optimale afstemming van vraag en aanbod van biologisch uitgangsmateriaal. Het merendeel van die ruim 20 kweek- en handelsbedrijven bedient de biologische markt nog vanuit het gangbare veredelingsprogramma. Want het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma vraagt veel tijd en investeringen. Een enkel kleiner bedrijf werkte altijd al geheel met een biologisch veredelingsprogramma en heeft dat uitgebreid.


Enkele grotere kweek- en handelsbedrijven hebben naast het gangbare veredelingsprogramma een programma voor de biologische markt. Want het areaal biologische land- en tuinbouw heeft inmiddels een flinke groei doorgemaakt. In de EU is nu al 3% van het areaal cultuurgrond bestemd voor biologische landbouw. In 2012 kwam het totale areaal biologisch zowel in Frankrijk als in Duitsland boven de een miljoen hectare. Beide buurlanden en ook Vlaanderen zetten dan ook flink in op biologische landbouw. Het blijkt bovendien bepaald geen eendagsvlinder.
Het areaal biologische land- en tuinbouw groeit jaarlijks in Europa en wereldwijd met ruim 7% en de consumptieve bestedingen aan biologische producten zelfs structureel met ruim 10% per jaar. Nederlandse ondernemers staan bij wijze van spreken klaar om in dit gat in de markt te springen. Technisch gezien kan dat sowieso, want we hebben veel goede kwekers met veel praktische kennis en ervaring en we hebben goed onderzoek en advies en goed geoutilleerde kweek- en handelsbedrijven die al vele jaren goed op de wereldkaart staan. Dat kunnen we allemaal nog veel meer en beter benutten dan we nu doen.
Lees meer ....


EU laks met regels biologische rassen

Groente en Fruit Magazine, 17 oktober 2013:

Interview met Bertus Buizer

Nederland moet meer druk zetten op andere EU-lidstaten om ook werk te maken van het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal in de biologische teelt.
Lees meer ...


Nederlandse zaadveredelaars missen kansen

Het Financieeele Dagblad, 19 augustus 2013:

'EU-landen maken potje van regels voor biologisch boeren'

Het Europese landbouwbeleid is min of meer de bakermat van de Europese Unie. Het boerenbedrijf wordt meer dan welk ander ook gereguleerd door Europese regelgeving en subsidies. Behalve als het om biologische teelt gaat, zegt Bertus Buizer, manager van Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van zaadveredelaars.
Lees meer ...


Schaliegaswinning?
Presentaties Kansen voor duurzame omzetting van drijfmest en andere vormen van natte biomassa reststromen in schone energie en groene mineralen

Leeuwarden, 10 april 2013

Op 9 april 2013 heeft Buizer Advies mede namens de Maatschap Van de Lageweg (Ureterp) en in samenwerking met SPARQLE International (Hengelo) en Wetterskip Fryslân een bijeenkomst georganiseerd bij RWZI van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden over de kansen voor onder andere duurzame mestverwerking door middel van superkritische vergassing. SPARQLE International ontwikkelt daarvoor de technologie.

De volgende presentaties zijn gehouden:

 • Programma door Bertus Buizer (Buizer Advies)

 • Presentatie door Prof. Dr. Dr. h.c. Ir. Johannes Penninger (SPARQLE International):
  "Hoe werkt het Superkritisch-Water-Proces en wat kun je ermee?"
 • Prototype SW-unit; Foto: SPARQLE International

  Deze bijeenkomst was mede een vervolg op de Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval.


  ___________________________________________________________________________

  Project Haalbaarheidsstudie Duurzame energie uit bio-afval afgerond, resultaten veelbelovend!

  Een samenwerkingsverband bestaande uit drie innovatieve bedrijven, waarvan de twee melkveehouders Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en F.J. Postma (Tijnje) in Friesland en technologieontwikkelaar en -leverancier SPARQLE International B.V. (Hengelo), heeft in samenwerking met Buizer Advies een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa reststromen in waterstofrijk brandbaar gas.
  Centraal daarbij stond een nieuw procédé, het SK Water proces (Superkritisch Water proces), om natte biomassa (organische reststromen) op een duurzame wijze te benutten. Het SK Water proces heeft uitgedrukt in thermische energie een hoog rendement, dat tot ca. 80% gaat. Ter vergelijking: bij biovergisters gaat het energetisch rendement tot ca. 50%.
  Lees meer ...
  Eerste VolksTuinVakbeurs komt in november 2012 in Americahal te Apeldoorn

  Beursorganisator ICEM en Buizer Advies organiseren van 22 t/m 25 november 2012 in de Americahal te Apeldoorn de VolksTuinVakbeurs GroenePassie in samenwerking met AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders.  Deze duurzame vakbeurs wordt bezocht door echte tuin- en natuurliefhebbers, die weten wat ze willen en die zoeken tot ze het vinden. De echte hobbytuinders kunnen nu naar een echte vakbeurs waar ze al het goede onder één dak vinden. Waar ze niet alleen bloemen, planten, zaden, gereedschappen en attributen aanschaffen, maar ook gedegen adviezen krijgen, inspirerende workshops kunnen bijwonen, waarin kennisoverdracht centraal staat. Bijvoorbeeld over biologisch tuinieren en/of permacultuur.

  De data van de beurs VTV GroenePassie in november vallen in een periode dat veel liefhebbers van tuinieren zich oriënteren op het nieuwe tuinseizoen. Uw ideeën als potentiële deelnemer kunnen hier uitgroeien tot een trend. Laat het zien en zorg voor een nieuwe inspiratie.

  Een inspirerende blik op een duurzame toekomst
  De belangstelling van de volkstuin is nog nooit zo groot geweest. Voor veel van de duizenden bezoekers van deze vakbeurs VTV GroenePassie is de volkstuin een belangrijke bezigheid. Mensen staan tegenwoordig in de rij voor een volkstuin. Ook steeds meer jongere volwassenen willen een volkstuin starten. Zelf groenten verbouwen is nog nooit zo populair geweest. De volkstuin wordt de hobby waarin bezitters en huurders hun persoonlijke smaak combineren met eigentijdse trends. Groenten, fruit, aardappelen, bloemen en andere planten zelf verbouwen is ín. Ook het natuurvriendelijk tuinieren neemt hand over hand toe.

  Nederland kent naar schatting zo’n 240.000 volkstuinen met meer dan 750 verenigingen van volkstuinders / hobbytuinders waarvan vele aangesloten bij het AVVN.
  Lees meer....


  ICEM en Buizer Advies organiseren samen BioVak 2013

  woensdag 23 en donderdag 24 januari 2013 in het IJsselhallencomplex te Zwolle

  BioVak is er voor boeren en tuinders, producenten, zaaigoedbedrijven, verwerkers, groothandelaren, detaillisten, supermarkten, winkelorganisaties, horeca- en cateringbedrijven en grootkeukens van bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen. Ook de verschillende biologische brancheorganisaties zijn in Zwolle vertegenwoordigd. Er worden meerdere interessante seminars, congressen en workshops georganiseerd.
  Lees meer op de nieuwe site die Buizer Design voor BioVak heeft gemaakt.


  Buizer Advies organiseerde Horeca congres op BioVak 2012

  De kok als ambassadeur van lekker en gezond en lekker eten

  BioVak vierde op 18 en 19 januari 2012 haar eerste lustrum. Dit bijzondere feit was voor de beursorganisator ICEM aanleiding voor een bijzonder congres op de tweede dag van deze inmiddels flink uit de kluiten gegroeide vakbeurs. Er werd toen onder leiding van Bertus Buizer (Buizer Advies) een Horeca congres gehouden, dat werd geopend door directeur Dick Slootweg van Deli XL Foodservice, een van de sponsoren van deze feestelijke BioVak-editie.

  BioVak vond net als de vorige keer weer plaats in het IJsselhallencomplex in Zwolle. In de 5 jaar tijd is de beurs elk jaar fors gegroeid. In 2011 telde de BioVak 354 stands en 17.000 bezoekers. Op BioVak 2012 waren er 387 deelnemers en ruim 18.435 bezoekers.

  Bij de organisatie van Horeca congres en workshops werd samengewerkt met o.a. Koksgilde, de ledenorganisatie van de Nederlandse Vereniging van Koks en Chef-koks (2.750 leden; hun blad heet Koks Koerier) en het magazine Culinaire Saisonnier. Er waren onder de deelnemers van dit congres dan ook diverse koks. Het doel was vooral om duurzaam en biologisch werkende ondernemers in de land- en tuinbouw meer te betrekken bij de Horeca en andersom.
  Deelname aan congres en workshops was gratis voor alle bezoekers van BioVak!

  Lees meer over het programma van het Horeca congres en de vele workshops ...


  Duurzaamheidsagenda in de maak

  De Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) heeft 30 mei 2011 op initiatief van de sectie Duurzame Ontwikkeling advies uitgebracht aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Joop Atsma, ten behoeve van de Nederlandse duurzaamheidsagenda, die hij naar verwacht in september 2011 naar de Tweede Kamer zal sturen.
  Bertus Buizer (Buizer Advies) schreef mee aan het advies.


  Biologische landbouw brengt op langere termijn meer op

  Overstappen naar biologische landbouw kan voor de Nederlandse boer in veel gevallen verstandig zijn. Niet alleen uit oogpunt van milieu en duurzaamheid, maar ook financieel. Op korte termijn geeft kunstmest in de gangbare landbouw hogere opbrengsten, maar op langere termijn .....
  Lees meer in het interview van Bertus Buizer in het kader van de Millenniumdoelen Milieu en Duurzaamheid in Better Fryslân.
  (Better Fryslân is een bijlage van het Friesch Dagblad in samenwerking met de Stichting Millenniumbedrijven.)


  Bedrijven op Veredelingsplein Organicseeds.nl ontvingen op BioVak 2011 groot aantal bezoekers.

  Op woensdag 19 en donderdag 20 januari 2011 werd in het IJsselhallencomplex in Zwolle de jaarlijkse BioVak gehouden in samenwerking met Buizer Advies. BioVak is de Vakbeurs voor duurzame landbouw, natuur en voedselkwaliteit, die jaarlijks in Nederland wordt gehouden. Het aantal bezoekers op deze vakbeurs, die vooral over biologische landbouw gaat, was groot (ruim 17.000) en kwam voor een belangrijk deel uit de primaire sector. Tussen de bezoekers waren ook ‘gangbare’ boeren, waarvan een aantal liet blijken omschakeling van hun bedrijf naar de biologische productiemethode te overwegen.
  Onder de bezoekers waren ook burgemeesters uit 26 agrarisch georiënteerde Nederlandse gemeenten en schoolkinderen uit diezelfde gemeenten. Zij waren naar de speciaal voor de gelegenheid mooi opgetuigde hoofdentree van het IJsselhallencomplex in Zwolle gekomen om gezamenlijk de vlaggen te hijsen na de openingstoespraak van de ambassadeur van Algerije.

  Foto 1 De mensen trotseerden de regen en wind tijdens de officiële opening voor de hoofdentree van het IJsselhallencomplex in Zwolle. Burgemeester Auke van der Werff van de Gemeente Noordoostpolder overlegt nog even met een paar kinderen.


  Foto: Biojournaal

  Dit jaar was er weer een record aantal standhouders op de BioVak. Alle sectoren waren vertegenwoordigd. Het Veredelingsplein Organicseeds.nl op deze vakbeurs was ook nog weer iets groter geworden en telde 24 bedrijven die zaaizaad, plantgoed of pootaardappelen op de markt brengen voor de biologische teelt.

  De veredeling van geschikte rassen voor de biologische teelt is een topsport. Nederland scoort daarin bijzonder goed, al zijn we er nog niet. Phytophthora infestans is in sommige jaren vaak nog een grote spelbreker in de teelt van aardappelen. Maar inmiddels zijn er een paar nieuwe rassen, die vroeg tot een hoge opbrengst leiden en die bovendien weinig schurftgevoelig zijn. Dat laatste is een belangrijke eigenschap op schurftgevoelige gronden en bij langere perioden van droogte. Op het Veredelingsplein Organicseeds.nl konden telers zich hierover en ook over andere veelbelovende rassen van een groot aantal gewassen laten informeren.

  Tijdens de opening werd duidelijk gemaakt, dat de sector in Nederland niet op zichzelf staat. Duurzame landbouw staat immers ook voor het voeden van alle wereldburgers? Om dit zichtbaar te maken heeft de ambassadeur van Algerije, Hare Excellentie mevrouw Nassima Baghli, op uitnodiging van Buizer Advies samen met de burgemeesters van ruim 26 agrarisch georiënteerde Nederlandse gemeenten en samen met schoolkinderen uit elk van die gemeenten de officiële opening verricht.

  Foto 2 Openingswoord door Bertus Buizer, voorafgaand aan het welkomstwoord van de burgemeester van de gemeente Zwolle, de heer Henk Jan Meijer, en de openingstoespraak van de Ambassadeur van Algerije, Hare Excellentie mevrouw Nassima Baghli.  Foto: Biojournaal

  Daarna werd de ambassadeur door Bertus Buizer begeleid bij haar bezoek aan veel stands op het Veredelingsplein Organicseeds.nl en aan nog een aantal andere stands, onder andere op het gebied van de biologische veehouderij. Margreet Hofstede (beleidsmedewerker Ministerie van ELI), Kees van Zelderen (voorzitter BioVak-commissie) en Reinoud van Gent (directeur VEEPRO) maakten daarbij deel uit van het gezelschap rond de ambassadeur.
  Voor de burgemeesters was er een aparte rondleiding in kleine groepjes, samen met enkele biologische ondernemers.

  Foto 3 Bezoek van de Ambassadeur van Algerije, H.E. Mw. Nassima Baghli (zij staat met Bertus Buizer in het midden), in de stand van Buizer Advies. Geheel links op de foto staan Margreet Hofstede (Ministerie van ELI) en Kees van Zelderen (BioVak-commissie). Geheel rechts Reinoud van Gent (Veepro) met naast hem een medewerkster van de Algerijnse Ambassade.


  Foto: Buizer Advies

  Foto 4 Officieel bezoek aan de stand van Rijk Zwaan op het Veredelingsplein Organicseeds.nl; Heleen Bos informeert de ambassadeur over de biologische tomatenrassen van Rijk Zwaan.


  Foto: Leo Duijvestijn

  De ambassadeur liet evenals de burgemeesters merken zeer onder de indruk te zijn van de innovatieve ontwikkelingen in de biologische land- en tuinbouw in Nederland en van wat de bedrijven met elkaar allemaal te bieden hebben.
  Algerije was in 2010 voor Nederland het grootste exportland voor pootaardappelen. Met een deel van de 8,4 miljoen ha landbouwgrond in Algerije heeft de Algerijnse overheid grootse plannen. En er komt ook daar steeds meer belangstelling voor de biologische productiemethode.

  Foto 5 Bij het bezoek van de ambassadeur van Algerije aan de stand van Agrico Bioselect ontving zij van dit kweek- en handelsbedrijf een mand biologische aardappelen en een stamper om er heerlijke bio stamppot van te maken in het kader van de de grootste biologische stamppot van Nederland die enkele dagen later op het museumplein in Amsterdam door Greenpeace en Biologica zou worden georganiseerd.


  Foto: Biojournaal

  Foto 6 Ook de andere standhouders op het Veredelingsplein Organicseeds.nl hadden mooie presentaties, zoals hier kweek- en handelsbedrijf Van Rijn-KWS met biologische pootaardappelen in mini-verpakking. Rechts een van bedenkers, de heer Leo van Zanten.


  Foto: Biojournaal

  Foto 7 Bomenland Schiphorst uit Bennekom gaf op de BioVak informatie over de Nederlandse Buddleja collectie en toonde ook andere soorten uit zijn biologische boomkwekerij, onder andere laan- en vormbomen en heesters. Op de foto staat directeur Jan Huiberts.


  Foto: Biojournaal

  Foto 8 De Bolster uit Epe toonde op het Veredelingsplein ondermeer de nieuwste catalogus voor met name biologische groente- en bloemenzaden


  Foto: Biojournaal

  Volgend jaar zal er weer een BioVak worden georganiseerd in samenwerking met van Organicseeds.nl.
  Noteert u alvast de data 18 en 19 januari 2012. De BioVak vindt dan weer plaats in het IJsselhallencomplex in Zwolle.


  Veel aardappelrassen en groenbemesters voor de biologische teelt

  Op 24 juni 2010 vond op het Biologische bedrijf van de Proefboerderij Kollumerwaard (SPNA) te Munnekezijl een Open dag Organicseeds.nl plaats. Bezoekers hebben 's middags en 's avonds een groot aantal rassendemonstratieveldjes biologische poot- en consumptieaardappelen bezichtigd. De handelshuizen gaven daarbij een toelichting en er werden resultaten van proefrooiingen getoond, die de ochtend van dezelfde dag waren uitgevoerd.
  Er werd dit jaar een record van 30 rassen / nummers van aardappelen gedemonstreerd. Het ging om de biologische teelt van zowel pootaardappelen als van consumptieaardappelen. Van het demoproefveld is een verslag met als titel "Vergelijking aardappelrassen en -zaailingen voor de biologische teelt" beschikbaar via de website van Organicseeds.nl. Het betreft de resultaten van 2010. Maar ook zijn er overzichten in opgenomen met de resultaten van de waarnemingen in de jaren 2008 - 2010.
  Verder werden er ook rassen van groenbemesters getoond. Witte lupine, Blauwe lupine,Japanse Haver, en drie verschillende rassen bladrammenas (Respect, Image, Karakter) voor de biologische teelt werden gedemonstreerd.  Foto 24 juni 2010, Demoproefveld Organicseeds.nl op Biologisch bedrijf Kollumerwaard van SPNA: Fotopersbureau Roelof Stroetinga


  Structurele groei Europese biologische landbouw mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

  Ervan uitgaande dat de overheden in Europa - de Nederlandse voorop - ervoor zullen zorgen dat er in alle Europese landen een eenduidige regelgeving komt voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, kunnen de Nederlandse kweek- en handelshuizen - goed als zij zijn in de export van hoogwaardig zaaizaad, poot- en plantgoed - die structurele groei in het areaal zien als een mooie uitdaging.
  Lees meer ....


  BioVak 2010 en het Veredelingsplein waren een groot succes

  BioVak 2010 heeft met ruim 13.000 bezoekers en een record aantal standhouders de toch al goede verwachtingen verre overtroffen. Zo hebben op een aantrekkelijk en overzichtelijk Veredelingsplein maar liefst 22 Nederlandse kweek- en handelsbedrijven in de plantaardige sector hun rassen getoond, die van groot belang zijn voor de nationale- en internationale biologische markt.
  Het Veredelingsplein werd georganiseerd door Buizer Advies in samenwerking met ICEM en Organicseeds.nl. Deelnemers aan het Veredelingsplein boden bezoekers uit binnen- en buitenland hoogwaardig uitgangsmateriaal en werken ook steeds aan nieuwe rassen, die wat betreft smaak en kwaliteit voldoen aan de wensen van de moderne consumenten binnen- en buiten Europa en die het onder biologische teeltomstandigheden goed doen.
  De Nederlandse kweek- en handelsbedrijven produceren biologisch uitgangsmateriaal voor onder andere de volgende teelten:
  Groentegewassen (bedekte teelt en open teelt): bladgewassen, tomaten, paprika's, peen, rode bieten, koolgewassen, komkommers,pompoenen;
  Akkerbouwgewassen: aardappelen, zaai- en plantuien, sjalotten, knoflook, granen, grassen;
  Geneeskrachtige kruiden;
  Voedergewassen;
  Groenbemesters;
  Vruchtbomen:
  appels, peren;
  Kleinfruit;
  Park- en laanbomen;
  Heesters;
  Siergewassen:
  tulpenbollen, bloemen, tuinplanten;

  Naast het Veredelingsplein werd tijdens BioVak een workshop gehouden over de nieuwste ontwikkelingen en resultaten van de kweek en veredeling van biologisch uitgangsmateriaal. Ook voor de conventionele sector zijn die ontwikkelingen van belang. In simultaanvertaling voor buitenlandse bezoekers was voorzien.

  Voor de beursgids van BioVak'10, klik hier
  De beursgids is een uitgave van Ekoland
  Zie ook de flyer voor het
  Veredelingsplein op de BioVak'10

  Er is ook een flyer in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans:
  Zucht-Platz auf den BioVak 2010

  Breeding Square at BioVak 2010
  Place de l'amélioration au BioVak 2010
  Plaza de ennoblecimiento en BioVak 2010
  Piazza della raffinazione al BioVak 2010


  Teelt van eigen krachtvoer oogst steeds meer belangstelling onder melkveehouders

   


   


   


   


   


     Artikel van Buizer Advies in Vakblad Ekoland nr 10, oktober 2009; Mengteelt: Graangewas en peulvruchten  Geslaagde Open dag op Proefboerderij te Munnekezijl op 30 juni 2009

  Interesse van aardappelkwekers voor de biologische sector neemt toe.


   


   


   


   


  Het aantal Nederlandse kweek- en handelsbedrijven, dat dit jaar op het demoveld van Organicseeds.nl  op de Proefboerderij Kollumerwaard van SPNA te Munnekezijl aardappelrassen en nummers van toekomstige rassen heeft getoond, die  het ook in de biologische sector goed doen of zouden kunnen doen, is ten opzichte van vorig jaar gegroeid. Behalve Agrico / Bioselect, HZPC / Bonna Terra, Van Rijn-KWS en C. Meijer BV, hebben dit jaar ook FOBEK en Den Hartigh, zei het op kleine schaal, rassen getoond met het oog op de biologische markt. Tezamen hebben alle aardappel kweek- en handelsbedrijven 22 rassen en nummers van toekomstige rassen op het rassendemoveld van Organicseeds.nl getoond.
  Een belangrijk raskenmerk voor de biologische teelt is de phytophthora-resistentie danwel de vroegheid.

   


   


   


   


   


   


  Hans Biemond en dochter Jantina van Veredelingsbedrijf D. Biemond BV te Eenrum

  Bertus Buizer, projectmanager van Organicseeds.nl, sprak zijn waardering uit over de inspanningen van de aardappelkwekers en nodigde hen uit om bij de veredeling de biologische marktkansen meer te benutten en een aantal van hun rassen ook onder biologische teeltomstandigheden te toetsen. De Europese consumptieve bestedingen in biologische producten groeien jaarlijks structureel  met 10-15% en phytophthora-resistentie wordt ook voor de gangbare aardappelteelt steeds belangrijker, zo onderbouwde hij zijn oproep. 

  De open dag werd goed bezocht. Behalve biologische telers bezochten ook reguliere telers, aardappelkwekers en vertegenwoordigers van toeleverende bedrijven en agrarisch onderwijs de open dag.  Het kantoor van Buizer Advies B.V.