Uit digestaat (reststroom van biovergisting) veel energie en groene mineralen te halen via SCAR - #scarlet_plus

door Bertus Buizer (Buizer Advies B.V.)     8 mei 2016

Dagblad Trouw schreef op 7 mei 2016 over het initiatief van de grote Nederlandse zuivelcoöperatie FrieslandCampina die in 2020 duizend melkveehouders wil helpen aan een installatie waarmee ze op de boerderij mest om kunnen zetten in elektriciteit. Het gaat hierbij om een monovergister. Daarin wordt mest verwerkt zonder toevoeging van andere producten zoals maïs bijvoorbeeld.

Bij monovergisting blijft net als bij andere vormen van biovergisting een restproduct achter, digestaat, dat ook nog veel organisch materiaal bevat dat bacteriën in de gegeven periode in de biovergister niet hebben kunnen verteren. Daar zit dus ook nog energie in, behoorlijk veel zelfs. En er zitten veel waardevolle mineralen uit de mest in het restproduct. Die kunnen net als de energie nog uit de digestaat worden herwonnen. Dat kan met een geheel nieuw procédé, waarvoor nu op initiatief van Prof. Dr. Dr.h.c. Ir. J.M.L. Penninger, directeur van SPARQLE International, voor het eerst een technologie wordt ontwikkeld voor toepassing op commerciële schaal: Supercritical aqueous reforming (SCAR), oftewel superkritische vergassing. Dit gebeurt in het project SCARLET-PLUS. Het eerste product hiervan is de 'Yellow Gasmachine' in Raalte. Boerderij Vandaag schreef hier al over.

Lees het artikel in Boerderij Vandaag hier....      of anders hier....  

Download PDF

___________________________________________________________________________
Voor de inhoud van dit bericht aanvaardt Buizer Advies B.V. geen enkele aansprakelijkheid

Voor meer informatie over superkritische vergassing van natte biomassa, zie: http://www.buizeradvies.nl/energie.html